Δήμος Μαρώνειας: 25330-22210, 22972
Λιμενικός σταθμός Μαρώνειας: 25310-73804
ΚΤΕΛ N. Ροδόπης Κομοτηνή: 25310-22912
ΟΣΕ N. Ροδόπης Κομοτηνή: 25310-22650
Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης: 25510-22650
Αεροδρόμιο Χρυσούπολης: 25910-53119
Ταξί: 25330-22360/22016/22690/22241
Ξενοδοχείο "Ρωξάνη", Μαρώνεια: 25330-21501, 41591
Ξενοδοχείο "Διώνη", Πλατανίτης Μαρώνεια: 25330-61101-3
Φαρμακεία: 25330-22200/22066/41600
Αγροτικό ιατρείο Ξυλαγανής: 25330-22207
Αγροτικό ιατρείο Μαρώνειας: 25330-41259